Bankovní produkty

Říká se dvakrát měř a jednou řež - tady je rada důležitá


V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat

 

pokud Vám neodpovíme do 8:00 hod., tak nám Vaše žádost nedorazila a v tom případě nás stačí prozvoňit na č. 725533288

 

Plusy a mínusy variabilních hypoték

 

V posledních měsících, týdnech a dnech se v médiích setkáváme s informací, že hypoteční úrokové sazby jsou na svém minimu a již se nebudou snižovat. Ovšem existují i takové typy hypoték, které disponují minimálními úrokovými sazbami. Jde o variabilní hypotéky.

Hypotéku můžeme použít na nákup nemovitosti, ale i na pořízení vybavení domácnosti, v některých případech i na rekreaci. Variabilní hypotékou poté rozumíme hypotéku, která disponuje plovoucí úrokovou sazbou. Fixace takovéto sazby je velmi krátká. Jedná se o dny či týdny.

O splátkách rozhoduje tržní úroková sazba

Variabilní hypotéky jsou vázány na tzv. sazbu PRIBOR, což je zkratka pro Prague InterBank Offered Rate. S touto tržní úrokovou sazbou, vyhlašovanou Českou národní bankou, si banky poskytují úvěry na našem mezibankovním trhu. PRIBOR se v závislosti na ekonomických faktorech a vývoji na trzích mění, přičemž může klesat, ale i stoupat.

Z logiky věci tedy vyplývá, že variabilní neboli plovoucí hypotéka se skládá z jistiny, úrokové sazby PRIBOR a bankovní marže. Jistina a marže zastupují neměnnou část hypotéky, úroková sazba se však mění.

Právě ve variabilitě sazeb spočívají výhody i nevýhody plovoucích hypoték

Velkou výhodou se stává fakt, že úrokové sazby takovýchto úvěrů začínají na daleko nižších úvěrových sazbách, než je tomu u běžných hypoték se sazbou pevně danou.

S tímto pozitivem ovšem souvisí i negativum v podobě nejistoty fixní výše měsíčních splátek. Protože variabilní hypotéka může reagovat na náhlé výkyvy ve finančním sektoru a na kapitálových trzích, díky čemuž se změní i sazba PRIBOR, není vyloučeno, že se změní i výše měsíčních splátek. Klient tak může jeden měsíc splatit i o několik tisíc korun méně než v měsíci následujícím.

Majitelé hypoték mohou mezi sazbami jednoduše přestupovat

Na zájem o plovoucí hypotéky zareagovaly i bankovní instituce, díky čemuž mají klienti neobyčejnou výhodu vyzrát také na měnící se úrokové sazby. Mnoho bank, jež plovoucí hypotéku nabízí, umožňuje svým klientům přechod z variabilní na fixní sazbu. Přechod z variabilní na fixní sazbu je účtován dle ceníku dané banky, v opačném směru si budete muset počkat na konec fixace. Mimo to se taktéž můžeme setkat s bonusy v podobě garance maximální výše úrokové sazby, možnosti využití mimořádných splátek i refinancování hypotéky.

Z uvedených údajů je patrné, že variabilní hypotéku využijí klienti, kteří své finance sledují, kontrolují je, jsou vždy ve střehu. Právě důkladné sledování finančních a kapitálových trhů umožní předejít zvýšení úrokových sazeb. Plovoucí hypotéku naopak nevyužijí lidé, jejichž rozpočet je jasně daný, a klienti, kteří nechtějí nést úrokové riziko.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat

Další informace